BOSH SAHIFA

image0162
photo_2022-01-30_12-22-47
photo_2022-01-30_12-23-08
photo_2022-01-30_12-23-11
photo_2022-01-30_12-23-13
photo_2022-01-30_12-23-16
photo_2022-01-30_12-23-19
photo_2022-01-30_12-23-21
photo_2022-01-30_12-23-23
photo_2022-01-30_12-23-26
photo_2022-01-30_12-23-29
photo_2022-01-30_12-23-32
photo_2022-01-30_12-23-38
photo_2022-01-30_12-23-44
previous arrow
next arrow

JURNAL HAQIDA

IX-XI asrlarda Jahon madaniyati taraqqiyotining muhim bosqichi bo’lgan “Sharq renessansi” davri mutafakkirlari orasida ajdodimiz Abu Rayhon Beruniy alohida ahamiyatga egadir. Abu Rayhon Beruniy ensiklopedik olim sifatida falsafa, tarix, axloqshunoslik hamda tabiiy va aniq fanlar doirasida ko’plab tadqiqotlarni olib borgan. Mutafakkirning tadqiqotlari natijalari Jahon ilmfani rivojiga juda katta hissa qo’shgan.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF BIRUNI

ISSN (E) 2181-2993Vol. 1, Issue 1. Feb. (2022)

BERUNIY XALQARO ILMIY JURNALI QUYIDAGI YO’NALISHLAR BO’YICHA TADQIQOT NATIJALARINI QAMRAB OLADI:

OCHILOV SHUHRATULLA ATOEVICH
image-2
image-3
image-4
image-5
image-6
previous arrow
next arrow

TAHRIR HAY’ATI